Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?

Mình mua cuốn sách trưa hôm trước thì trưa hôm sau đã đọc xong. Vừa đọc vừa tâm đắc, lại vừa tiếc nuối. Nhiều câu chuyện chị kể nếu thay chủ ngữ bằng mình chắc cũng đúng. Những việc mình đã từng trải nghiệm qua nên đồng cảm và thích…

0 Comments