An lạc từng bước chân

  • Post category:Kệ sách 📚
  • Reading time:3 mins read

Đây là lần đầu tiên mình đọc sách của Thầy Thích Nhất Hạnh.   Trước giờ mình khá dè dặt với những gì liên quan tới tôn giáo. Thật vậy, mình thấy vui khi mình sinh ra tự do về mặt tôn giáo: không ai ép buộc, không học về…

THE PROMISE OF A PENCIL

  • Post category:Kệ sách 📚
  • Reading time:8 mins read

For anyone with a big dream to transform the world, this book will show you how to get it done.