Cubes in Space 2018 (P.1): Thông tin chung

Như vậy chương trình Cubes in Space 2018 đã qua giai đoạn mà những người tham gia đều mong muốn, đó là nhìn thấy chiếc tên lửa nhỏ nhắn dài 11m Rocksat-C mang theo 80 cubes (chiếc hộp) phóng lên trên trời. Mình có cơ hội tham gia chương trình…