Ở trong đau khổ, 05 thứ ta mất là…

Mất danh tính, mất bạn đồng hành, mất cộng đồng, mất tự tin, mất sự an toàn về tài chính. Mất danh tínhChúng ta thường đánh giá thấp mức độ quan trọng của việc xác định danh tính của mình hay câu hỏi "Chúng ta là ai trong thế giới…

0 Comments