Sống không cần tiền

Mark Boyle tự nhận mình là Moneyless Man, hay Kẻ sống không cần tiền. Uầy, làm sao mà sống không cần tiền được, mơ à? Vậy là để chứng minh cho thiên hạ thấy là anh ta không hâm, anh sống thử lối sống ấy trong một năm và (có vẻ như là) tới tận bây giờ.

Quản lý công việc bằng Trello và phương pháp Kanban
Photo by Pedro da Silva on Unsplash

Quản lý công việc bằng Trello và phương pháp Kanban

Đã bao giờ bạn trong tình trạng thấy công việc bao gồm nhiều tác vụ nhỏ, lắt nhắt, không biết nên làm cái gì trước. Bạn sợ bắt đầu mọi thứ nên kết quả là loay hoay mỗi việc một ít và không giải quyết được gì cả ra hồn…

Tất cả sách giấy mình đang có (7-2019)

  • Post category:Kệ sách 📚
  • Reading time:6 mins read

Mình sắp chuyển nhà đi xa thật nên đã đến lúc ngồi thống kê lại danh mục kho tàng sách giấy mà mình lưu trữ được trong suốt 7 năm ở Sài Gòn. Phần lớn là tự mua, còn lại có khi là mượn từ ai đó hoặc được tặng.…

Từ điển cảm xúc (trên) thế giới – Nhóm của chuyện

  • Post category:Kệ sách 📚
  • Reading time:3 mins read

Mình không phải là một người giỏi tranh luận vì hay rơi vào tình trạng l'esprit de l'escalier. Lần trước đi đường sách dự hội thảo STEM, về nảy ra bao nhiêu ý mà ở đó quên mất tiêu. Tình trạng này có nặng hơn khi mình muốn nói gì…