Trước khi dùng Wikipedia tranh luận, cần biết [1]

  • Post category:Khoa học 🧪
  • Reading time:7 mins read

Wikipedia, bằng kho tàng khổng lồ của nó, hay đứng đầu danh sách Google mỗi khi ai nhập vào đó một danh từ. Giả sử bạn có thể học mọi thứ từ Wiki đi, những thứ đó có đáng tin không?

Tò Mò và Truyền Cảm Hứng
Một cái tủ ngoài đường, bên trong có sẵn sách và kính lão.

Tò Mò và Truyền Cảm Hứng

Người khác cảm ơn mình đã truyền cảm hứng cho họ. Aha, trong khi chính mình, trong cùng việc đó, cũng thừa nhận đã được truyền cảm hứng bởi họ.

Sách Đọc Trong Tháng Ba

  • Post category:Kệ sách 📚
  • Reading time:6 mins read

So với mấy cuốn nhỏ xinh dễ nuốt tháng trước thì sách tháng Ba dày hơn, nặng hơn, đọc lâu hơn.