Tò Mò và Truyền Cảm Hứng
Một cái tủ ngoài đường, bên trong có sẵn sách và kính lão.

Tò Mò và Truyền Cảm Hứng

Người khác cảm ơn mình đã truyền cảm hứng cho họ. Aha, trong khi chính mình, trong cùng việc đó, cũng thừa nhận đã được truyền cảm hứng bởi họ.