Bản chất của ‘curriculum’ hay mâu thuẫn của STEM, Ken Robinson, Montesorri và vân vân
Chui xuống cả gầm bàn :)))

Bản chất của ‘curriculum’ hay mâu thuẫn của STEM, Ken Robinson, Montesorri và vân vân

Hồi xưa học Khơi nguồn sáng tạo khóa đầu tiên cô Tô Thị Hoàng Lan hỏi cả lớp “Tại sao học sinh phải học môn các bạn sẽ dạy?”. Mình đớ người cười trừ. Ủa cô hỏi gì kì ghê, tụi em cần đi dạy thì học sinh phải học…

Cubes in Space 2018 (P.1): Thông tin chung

Như vậy chương trình Cubes in Space 2018 đã qua giai đoạn mà những người tham gia đều mong muốn, đó là nhìn thấy chiếc tên lửa nhỏ nhắn dài 11m Rocksat-C mang theo 80 cubes (chiếc hộp) phóng lên trên trời. Mình có cơ hội tham gia chương trình…

For The Love Of Physics #review

Everyone, Walter Lewin!   Từ tận cùng của cầu vồng đến rìa mép thời gian. Một cuộc hành trình đi qua các kỳ quan của Vật lý. Perhaps you will always remember from my lectures that physics can be very exciting and beautiful and it’s everywhere around us, all the…