Cách chơi với Mặt trời trong ngày nhật thực
Ba bố con

Cách chơi với Mặt trời trong ngày nhật thực

Đây là cơ hội để kích thích, truyền cảm hứng cho tính tò mò và ham học hỏi trong trẻ và cả trong bạn nữa. Nếu khéo tận dụng thì đây sẽ là một cơ hội để gắn kết nhiều thứ. Tin mình đi, đã dính tới mặt trời mặt trăng thì không có gì làm tụi nhỏ phân tâm. Nào, bước ra ngoài trời thôi! Không thể ở trong nhà hôm ấy được!

Trước khi dùng Wikipedia tranh luận, cần biết [1]
Wiki về Wikipedia

Trước khi dùng Wikipedia tranh luận, cần biết [1]

  • Post category:Khoa học 🧪
  • Reading time:7 min(s) read

Wikipedia, bằng kho tàng khổng lồ của nó, hay đứng đầu danh sách Google mỗi khi ai nhập vào đó một danh từ. Giả sử bạn có thể học mọi thứ từ Wiki đi, những thứ đó có đáng tin không?