(Lại là) Cách để có Tư duy phát triển (à?)
I can U can! Really??

(Lại là) Cách để có Tư duy phát triển (à?)

Vừa rồi trước khi đi học mình có phối hợp tổ chức một buổi tập huấn Tư duy phát triển cho nội bộ đội ngũ giáo viên trong nhóm nơi mình làm việc. Phần của mình chuẩn bị là về Cách (How to) để hình thành, rèn luyện tư duy…

Quản lý công việc bằng Trello và phương pháp Kanban
Photo by Pedro da Silva on Unsplash

Quản lý công việc bằng Trello và phương pháp Kanban

Đã bao giờ bạn trong tình trạng thấy công việc bao gồm nhiều tác vụ nhỏ, lắt nhắt, không biết nên làm cái gì trước. Bạn sợ bắt đầu mọi thứ nên kết quả là loay hoay mỗi việc một ít và không giải quyết được gì cả ra hồn…

Bạn cần một ngân sách – YNAB

Khai blog đầu năm thôi. Trong năm mới này, một trong những điều mà mình mong muốn nhất và có mục tiêu tương đối cụ thể là có một nền tài chính cá nhân "khỏe mạnh". Thế là thế nào? Nếu bạn muốn tìm hiểu thì đọc tiếp nhé :D…