da Vinci codes #1 210215

210215 23:02

Mình đang tự muốn học lập trình, bắt đầu bằng lập trình web.

Có một khía cạnh khác của blogging mà mình chưa sử dụng. Đó là Bờ – log. Log. Là ghi lại nhật kí những gì mình học được và thử nghiệm. Không theo form nào, và ít chỉnh sửa nhất có thể.

Mình không biết sẽ đi được bao xa, nhưng trước mắt mình đang hứng thú với nó. Nên là sẽ thử nghiệm xem sao.

Nhỡ cái log này có dừng lúc nào thì rất có thể đó là do mình trì hoãn hoặc quá bận. Nhưng như mình rút tỉa trong bài Tự chỉ trích, việc này không sao cả.

Mình đang cho trí tưởng tượng của mình ăn thôi. 😁

Tóm lại, mình đang theo học khoá The Web Developer Bootcamp 2021 trên Udemy.

Mình đặt tên cho dự án này, da Vinci codes.

The Too Blue Scientist

Nếu thích bài viết này,

Bạn có thể:

👉 Chia sẻ bài viết

🍎 Ủng hộ The Too Blue Scientist ở đây

💌 Đăng kí nhận bài viết mới

Leave a Reply