Những trích dẫn hay ho

Trang này ghi mấy câu mình tâm đắc từ sách, vài chữ thôi nhưng đôi khi làm sáng cả một ngày. Mình sẽ ghi trích dẫn đầy đủ về tác phẩm để bảo đảm quyền tác giả. À còn thêm cả phần bình chọn nếu bạn thấy thích nữa.