Read more about the article Du học khác du lịch ra sao?
"Lâu đài" ở trường hàng xóm NTU

Du học khác du lịch ra sao?

Vậy là mình đã trở thành một du học sinh được gần hai tuần, một điều đã mong đợi từ lâu. Mình còn nhớ ngày nhận được thư từ chối thứ 3 sau khi gửi hồ sơ đi Mỹ 2 năm trước, mọi chuyện không hề dễ dàng tí nào. Tất cả những lo lắng, cố gắng, trì hoãn, nỗ lực chốc lát biến mất, thay bằng sự hụt hẫng và thất vọng.

0 Comments