Read more about the article Một năm nhìn lại: 9 cuốn sách hay nhất 2019
Merry Chirstmas!

Một năm nhìn lại: 9 cuốn sách hay nhất 2019

Năm nay đặt mục tiêu đọc được tới 36 cuốn sách, ít hơn 4 cuốn so với năm ngoái. Nhưng ôi thôi gần hết năm mà còn tận 9 cuốn nữa, đành bỏ cuộc tại đây vì không tìm ra tập thơ nào để mà bù vào. Sau đây là danh sách 9 cuốn sách hay nhất mình đọc được trong năm vừa qua.

1 Comment