Tóm lược sách: Cảm xúc ở nơi làm việc – Emotions at Work

No Hard Feelings – Emotions at Work tập hợp nhiều lời khuyên nhỏ và thực tế nhất từ những nghiên cứu tâm lí và những cuốn sách về năng suất làm việc vào một bối cảnh quen thuộc ở bất cứ một tổ chức nào có con người làm việc cùng nhau.