England expects every man do his duty

You are currently viewing England expects every man do his duty
Trafalgar là trận thủy chiến mang tính quyết định tới kết cục của Chiến tranh liên minh lần thứ ba (1805). Trong trận này, hai mươi bảy (theo quy ước khoa học thì viết 27 được rồi) chiến hạm của quân đội hoàng gia Anh sẽ phải chiến đấu với ba mươi ba chiếc của liên minh Pháp – Tây Ban Nha. Nếu thắng trận này, Anh sẽ giành quyền kiểm soát thế trận trên biển và tụi kia đừng hòng bén mảng tới đây nữa.
Đô đốc Nelson, chỉ huy hạm đội Anh, hiểu rất rõ sự khốc liệt và tầm quan trọng của trận này. Sau khi đưa ra tất cả hiệu lệnh cần thiết để chuẩn bị, ông muốn làm bùng cháy ngọn lửa trong lòng các chiến binh của mình. Sĩ quan phụ trách thông tin liên lạc chịu trách nhiệm mã hóa rồi treo lên cột thuyền.
England expects that every man will do his duty.
Nước Anh mong muốn mọi người Anh đều làm tròn bổn phận của mình.
Trong 3 Idiots, Rancho yêu quý đã nói thế này trong lúc vừa cạo râu vừa khuyên nhủ anh bạn mặc áo dài của mình:
Pursue excellence, and success will follow! 
Không, không phải “theo đuổi ước mơ”, mà là  “theo đuổi sự xuất sắc, thành công sẽ theo đuổi bạn”, tạm dịch thế. Làm việc gì cũng cố gắng hết sức để chinh phục sự ưu tú hết mức có thể, chưa nói chắc được gì, nhưng thành công sẽ theo sau bạn.
Đừng nửa vời.
Whatever you do, you must do it well. If you become a scientist, become a good scientist. If you become a grass-cutter, become a good grass-cutter.
p/s: Tất cả thông tin lịch sử đều đã tham khảo kĩ wikipedia. Hình cũng lấy từ wikipedia :D. Cám ơn Wikipedia.
Ý tưởng cũng như câu nói mình đọc trong lời đề cuốn Đúng việc của tác giả Giản Tư Trung.

Leave a Reply