Cám ơn thư viện

  • Post category:Giáo dục
  • Reading time:3 mins read

Thư viện là cánh cổng vật lý lẫn trên mây để mình lấy kiến thức.

Phương pháp giáo dục Chiều

  • Post category:Giáo dục
  • Reading time:8 mins read

Trong một nỗ lực đưa mọi bàn luận trở về căn bản, Ken Robinson phải trả lời một câu hỏi, rồi cái căn bản của giáo dục học sinh là gì?

Lật ngược thang Bloom lại
Thang Bloom gốc

Lật ngược thang Bloom lại

  • Post category:Giáo dục
  • Reading time:12 mins read

Kiến thức của học sinh cần là kết quả của tư duy và khám phá thay vì chấp nhận.

Làm việc bằng tay

Bạn cùng lab bảo mình có khả năng nói chuyện với các thể loại máy. Haha, cũng không sai. Nhưng mình cũng muốn nói chuyện với cơ thể đều đặn nữa.