Làm việc bằng tay

Bạn cùng lab bảo mình có khả năng nói chuyện với các thể loại máy. Haha, cũng không sai. Nhưng mình cũng muốn nói chuyện với cơ thể đều đặn nữa.

Làm sao để làm việc bạn thích? (How to do what you love?)
Tác phẩm của @danielmackie

Làm sao để làm việc bạn thích? (How to do what you love?)

  • Post category:Tâm đắc ✨
  • Reading time:48 mins read

Để làm một việc gì đó giỏi bạn phải thích nó. Ý tưởng này chả mới mẻ gì đâu. Chúng ta hay được nghe ngắn gọn bốn chữ: "Làm việc bạn thích." Nhưng chỉ nói thế thôi thì không đủ. "Làm việc bạn thích" phức tạp hơn như vậy nhiều.

Tò Mò và Truyền Cảm Hứng
Một cái tủ ngoài đường, bên trong có sẵn sách và kính lão.

Tò Mò và Truyền Cảm Hứng

Người khác cảm ơn mình đã truyền cảm hứng cho họ. Aha, trong khi chính mình, trong cùng việc đó, cũng thừa nhận đã được truyền cảm hứng bởi họ.

Vài Ý Tưởng Mới Về “Nghề-Nghiệp”

Vào đại học rồi còn tính bơi ngược ra. Mình biết chắc chắn có rất nhiều người tương tự. Vì vậy mà sau khi đọc hai cuốn sách về lựa chọn-hướng-lập-khởi nghiệp mình thấy lạ quá. Vì những tư tưởng trong sách hồi ấy mình đâu có nghe ai nói.