Cám ơn thư viện

  • Post category:Giáo dục
  • Reading time:3 mins read

Thư viện là cánh cổng vật lý lẫn trên mây để mình lấy kiến thức.

Đi mua sách cho thư viện NTNU

Tháng 12 vừa rồi mình đi chọn sách để mua cho thư viện trường NTNU. Chưa bao giờ nghĩ thư viện của một trường lớn như thế này lại nhờ sinh viên tìm sách giúp cả.

Tất cả sách giấy mình đang có (7-2019)

  • Post category:Kệ sách 📚
  • Reading time:6 mins read

Mình sắp chuyển nhà đi xa thật nên đã đến lúc ngồi thống kê lại danh mục kho tàng sách giấy mà mình lưu trữ được trong suốt 7 năm ở Sài Gòn. Phần lớn là tự mua, còn lại có khi là mượn từ ai đó hoặc được tặng.…