Cám ơn thư viện

You are currently viewing Cám ơn thư viện

Hôm trước ngồi thống kê xem đã mượn bao nhiêu sách từ thư viện. Kết quả trả về 7 trang, mỗi trang 12 tựa: trong hai năm học mình đã mượn 84 cuốn sách.

Mùa hè có mấy hôm đến thư viện ôm về vài chồng sách cao vượt mặt. Đứa bạn Malay làm thủ thư ở đây kể rằng mấy đồng nghiệp của nó nhẵn mặt một cậu Việt Nam đến đây hoài. Là mình.

Trong 84 cuốn, có sách thường vài trăm ngàn lẫn sách học thuật vài triệu đồng. Chưa kể hàng tới vài trăm bài báo học thuật mình cần đọc và tải từ các tạp chí quốc tế khi học và làm nghiên cứu. IP của NTNU được ghi nhận ở rất nhiều nơi. Sướng. Không đùa khi nói thư viện là cánh cổng vật lý lẫn trên mây để mình lấy kiến thức.

Trường có 03 thư viện chính ở ba campus, ngoài ra mỗi khoa (college) còn có thư viện riêng. Nếu mình không tới được tận nơi để mượn, có thể nhờ chuyển sách tới chỗ mình ở bằng xe bus của trường. Tuy nhiên, kể cả khi sách mình cần tới mà trường thiếu, như cuốn The Beginning of Infinity này, mình có thể đặt mượn sách ở khắp Taiwan, từ Bắc tới Nam. Kho dữ liệu thư viện của các trường đại học và viện nghiên cứu ở đây kết nối với nhau, chỉ cần mình tìm và đăng kí mượn ở đâu, “họ” sẽ chuyển sách tận tay với chút phí nhỏ.

Trong Lời cám ơn (Acknowledgements) đầu luận văn, thư viện trường và mấy thủ thư cũng được mình nhắc tới. Nếu không có họ, chắc căng.

Một hệ thống thư viện tốt và tiện nghi rất cần thiết để phát triển giáo dục. Nhận định này làm mình canh cánh câu hỏi, làm sao để xây dựng và phát triển thư viện? 

This Post Has One Comment

  1. Anonymous

    dịch covid đến tha hồ có sách làm bạn

Leave a Reply