Khuyến học

You are currently viewing Khuyến học

Tác phẩm must-read cho mọi người nhân Tết Độc lập. Lâu lâu đọc thấy chữ “Nhật Bản” mới biết không phải tác giả viết về nước mình. 30/4/1872

Sách giáo khoa văn học ít ra phải có một bài phân tích tác phẩm này. Mình bất ngờ bởi vì sự giống nhau đến phát buồn vì sự tương đồng giữa xã hội Nhật Bản cuối thế kỷ XIX và xã hội nước mình thời điểm hiện tại.

Đọc xong tác phẩm này mình không chọn review dài dòng về nó mà chọn review ngắn và bắt tay vào thực hiện thì hơn.

COMMENTS