Giáo viên mà nói nhiều quá thì …

You are currently viewing Giáo viên mà nói nhiều quá thì …

việc học sinh phải làm trong giờ học chỉ giới hạn ở việc nghe và viết. Chỉ có những học sinh super kỉ luật với tinh thần thép mới cảm thấy gắn bó hoàn toàn với bài học dưới điều kiện đó.

học sinh sẽ có xu hướng học ít hơn. Giáo viên độc quyền trong việc “cung cấp” kiến thức sẽ trở nên tẻ nhạt. Học sinh mà chán hay quá thảnh thơi trong giờ thì chắc chắn sẽ không học gì cả.

Học sinh tham gia hoạt động

việc đánh giá sẽ khó khăn hơn. Liên tục giới thiệu và cung cấp kiến thức một cách trực tiếp và “xuôi dòng” sẽ giới hạn khả năng của giáo viên trong việc xác định được mức độ tiếp thu của học sinh. Những câu hỏi hay được hỏi sẽ là “Hiểu chưa?”, “Được chưa?” “Đi tiếp nha?” Dù học sinh trả lời theo cách nào (Ok thầy/Dạ được rồi) hay nhìn thầy bằng gương mặt ngơ ngác thì có thể do chúng không biết mình đã bỏ lỡ phần nào.

tư duy phản biện sẽ khó được phát huy. Học sinh ở vai trò bị động khi mà giáo viên quyết định ai nói, khi nào nói, nói bao lâu. Thay vì phát triển 4Cs – 04 kỹ năng học tập thiết yếu của thế kỷ XXI (communication, critical thinking, creativity và collaboration) thì học sinh sẽ tập trung vào 3Ps – passive, patient and polite (thụ động, kiên nhẫn và lịch sự).

Tổng hợp từ Shut Up!: A Quick & Dirty Guide to Decreasing Teacher Talk and Increasing Student Talk in the Classroom by Deb Teitelbaum(còn tiếp)