The Growth Mindset Coach

“Many teachers are unfamiliar with the science behind how people learn, despite having dedicated their lives to the practice of it.”

The Growth Mindset Coach của Annie Brock và Heather Hundley
71dB8Vka38L
Bìa sách lấy từ Amazon.

Cuốn sách này tiếp nối cuốn Mindset của Carol Dweck về mặt ý tưởng. Mindset chuyên cung cấp cho người đọc thông tin về khái niệm fixed mindset và growth mindset, mô tả biểu hiện của hai loại mindset này với tác dụng của chúng thông qua các dẫn chứng và nghiên cứu về não.

Trong khi đó, vì dành cho đối tượng giáo viên nên The Growth Mindset Coach, ngoài việc khẳng định lại những lý thuyết được công bố trong Mindset, tập hợp các giáo án theo từng tháng để giáo viên phối hợp với học sinh và phụ huynh từng bước xây dựng growth mindset cho bản thân các em. Mình tin là khi đọc cuốn này, các giáo viên phổ thông sẽ có thêm nhiều ý tưởng tuyệt vời để tổ chức những tiết ngoài giờ lên lớp thú vị và bổ ích. Những hoạt động có mục tiêu cụ thể, lại kèm gợi ý trình tự nên để thực hiện trên lớp có lẽ không khó. Cái khó là giáo viên có growth mindset trong việc này không thôi.

Thông điệp chính mà hai cuốn sách này muốn nói thực ra rất đơn giản nhưng lại khá trừu tượng: kỹ năng, khả năng và trí thông mình không cố định mà luôn luôn có thể phát triển. Vì vậy, những người tự nhận mình “không khéo tay” hay “không biết tính toán” (như mình) thực ra đang có fixed mindset trong lĩnh vực đó. Và một người có thể có growth mindset ở chuyện này nhưng lại có fixed one ở chuyện kia nên niềm tin và sự tập luyện là rất quan trọng để phát triển khả năng tiềm tàng của mỗi người.

Wow, nghe rất chi là self-help :))).

Lúc đầu mình cũng đâu có tin, nhưng khi các tác giả đưa ra bằng chứng khoa học thì cũng bắt đầu tin. Đợi khi áp dụng có kết quả hay không rồi tính tiếp.

This Post Has 2 Comments

Leave a Reply