da Vinci codes #2

210217 1004

Bài đầu tiên của dự án da Vinci codes ở đây.

Mình đang học khá nhanh. Đã xong 3/60 phần.

Trong giai đoạn đầu học về HTML, đa số những gì mình đang học trong khoá này thì đã biết sơ sơ từ khi tự học làm blog.

Một điều mình khá thích ở giảng viên Colt Steele là trước mỗi bài học lớn, ảnh đều thông báo trước với học viên ba phần kiến thức sẽ được học trong bài: phần tối quan trọng, phần quan trọng, và phần hiểu thì tốt, không thì cũng không sao.

Mình viết nhật kí học tập trên Roam Research. Có đính kèm tag để tiện sau này tra cứu lại nếu cần.

Điều gây khó khăn cho mình là phím nóng và thuật ngữ. Chưa quen nên đánh máy code còn chậm.

Khoá học này đòi hỏi thực hành. Khi thực hành step-by-step, người học rất dễ rơi vào mode bắt chước y chang mà không cần hiểu. Tuy nhiên, mình muốn đặt mục tiêu thật hiểu những gì đang làm chứ không học vẹt làm vẹt. Tức là hiểu chắc những first principles đấy.

The Too Blue Scientist

Leave a Reply