Read more about the article Học từ Podcasts
Đang nghe podcast

Học từ Podcasts

Bài này mình viết về cách nghe podcast và giới thiệu một số trang podcast mình thấy hay, có cả tiếng Anh và tiếng Việt với nhiều chủ đề khác nhau. Cuối cùng là một số lưu ý khi nghe podcast.

0 Comments